Subkutan ICD (S-ICD) Nedir, Ne İşe Yarar?

Kalp elektrik sistemi ile ilgili hastalıklar her zaman nabızda aşırı yavaşlamaya neden olmayıp bazen de nabızda aşırı hızlanmalara neden olabilmektedir. Kalbin karıncığı (ventrikül) kökenli aşırı hızlanmaya neden olan ritim bozuklukları (ventriküler taşikardi, ventriküler flatter ve ventriküler fibrilasyon) hayati risk oluşturabilmektedir. Bu tip ritim bozukluğu olan veya bu tip ritim bozukluğu için yüksek risk taşıyan durumlara sahip kişilerin tedavisinde ise özelleşmiş bir tür kalp cihazı olan ICD cihazları kullanılmaktadır.

S-ICD cihazların normal ICD cihazlarından farkı elektrodunun toplardamar aracılığı ile kalp karıncığı yerine cilt altına yerleştirilmesi, kalp veya damar içinde cihazın herhangi bir parçasının olmamasıdır. S - ICD cihazlarında standart transvenöz ICD cihazlarından farklı olarak sadece ICD şok özellikleri vardır. S-ICD cihazı pil ihtiyacı olmayıp sadece şok ihtiyacı olan hastaların tedavisinde kullanılır. Standart transvenöz ICD takılmasına engel oluşturan toplar damar tıkanıklığı olan hastalar ve enfeksiyon nedeniyle ICD cihazı sol pektoral bölgeden çıkartılmış olan hastalarda ilk seçenek olarak takılır. Teknolojisindeki gelişmelerle birlikte pil özelliğine ihtiyaç duyulmayan hastalarda benzer endikasyonlarda standart transvenöz ICD için bir alternatif cihaz haline gelmiştir.