Kalıcı kalp pili takılan hastalarda zaman içinde kalp pili takılmasına neden olan veya mevcut kalp hastalıklarındaki değişimlere bağlı olarak ihtiyaç duydukları cihaz tipi değişebilir. Bu durumlarda mevcut cihazı bir başka cihazla değişmek gerekebilir. Kalp pili olan hastalarda yapılabilecek olası upgrade işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. Tek odacıklı kalp pilinin 2 odacıklı kalp piline yükseltilmesi
  2. Kalp pili cihazının ICD cihazıana yükseltilmesi
  3. Kalp pili veya ICD cihazının Kardiyak resenkronizasyon tedavisine (üç odacıklı cihaz: CRT- D ve CRT –P) yükseltilmesi