Kalp pilleri temel olarak 2 kısımdan oluşur. Bunlar; jeneratör ve elektroddur (lead). Pilin özelliğine göre bir veya daha fazla elektrod takmak gerekebilir.

Jeneratör: Enerji üreten bir pil ve pilin çalışmasını düzenleyen bir devre ve elektrodların bağlantı bölgesinin kapalı bir kutu içinde birleştirildiği cihazdır. (Resim 2)

Elektrod: Kalp pili ile kalp arasındaki etkileşimi sağlayan özel bir kablodur.

Kalp pillerini temel olarak 6 farklı grupta toplayabiliriz.

  1. Geçici kalp pili
  2. Kalıcı kalp pili
  3. İmplante edilebilen kardiyoverter-defibrilatörler (ICD)
  4. Kalp yetmezliği tedavisi amacıyla kullanılan kalp pilleri veya ICD’ler (CRT-P ve CRT-D)
  5. Leadless (elektrotsuz) kalp pilleri:
  6. Subkutan ICD (S- ICD):