Kalp pili takılması işleminin hayati riski çok düşüktür ve tecrübeli hekimlerce yaklaşık % 98 oranında sorun olmaksızın takılabilirler. Kalp pili takılması işlemi sırasında ve erken dönemde % 1-2 sıklığında bazı problemler yaşanabilir.

Oluşabilecek problemler aşağıda sıralanmıştır.