Kalp ritmindeki geçici yavaşlamaların veya geçici elektriksel sistem sorunlarının tedavisinde veya kalıcı kalp pili takılmasını gerektiren acil durumların, kalıcı pil takılıncaya kadarki ara dönem tedavisinde kullanılan cihazlardır.